Tundra

Tundra kallas det skoglösa området med permafrost mellan tajgan och ishavsområdet (särskilt i Europa, Asien och Kanada) och som ligger norr eller söder om polcirklarna. Frostperioden varar nio till tio månader och marken är alltid fryst (permafrost).

Stora växter som träd kan inte att utvecklas under dessa klimatförhållanden. Här växer bara mindre buskar, gräs, mossor och lavar.

 

 

e
 
The Wild Classroom Home Biology ConceptsBiodiveristyEducators Portal Videos Store