Lövskog

Svensk lövskog, ibland även ängsskog, är fuktig och mycket näringsrik, pH 7-8. Jordmånen är brunjord. I lövskogen är flora och fauna mycket rik. Växter är bland annat olika lövträd, harsyra, liljekonvalj, gullviva och blåklocka. Djur i lövskogen inkluderar insekter, spindlar, blötdjur och daggmask.

Blåbärsgranskog är fuktigare än hällmarksskog. Den är fuktigare och mera näringsrik, pH 5–7. Den har en rikare flora och fauna än hällmarksskog. Växter är gran, blåbär, ormbunkar, olika mossor, vårfryle, linnéa, svampar. Djur är till exempel myror, spindlar, tordyvel och jordlöpare.

 

 

e
 
The Wild Classroom Home Biology ConceptsBiodiveristyEducators Portal Videos Store