Fjordar

Fjord, en djup och smal havsvik omgiven av branta sidor och med en grundare tröskel i mynnningen. Benämningen används vanligen om havsvikar vid Norges och Islands kuster, ibland även andra vikar och vatten i anslutning till hav, företrädesvis i Norden. Jämför till exempel Oslofjorden, Limfjorden, Gullmarsfjorden och Byfjorden.

Fjordens karaktäristiska morfologi har bildats genom avsmältning av en glaciärtunga som har legat i direkt kontakt med ett större vatten, ofta ett hav. I takt med att isen smälte avsattes sediment framför iskanten och den typiska fjordtröskeln bildades. På grund av fjordens morfologi och vattnets saltvattenskikting kan många djur som egentligen lever på djupare vatten klarar av att leva i den grundare fjorden.

Ordet fjord är besläktat med det svenska ordet fjärd som ingår i namnen på många svenska vattenområden. Vilket av de båda orden som används brukar bero både på det geografiska objektets karaktär och dess placering i landet. Många kustformationer på den svenska östkusten skulle således sannolikt haft fjord-namn om de legat på västkusten, medan många av västkustens "fjordar" på motsvarande sätt torde haft fjärd- eller vik-namn på östkusten. Gamla namntraditioner och dialekter strider ofta med moderna tiders geologiska terminologi i sammanhanget.

 

 

e
 
The Wild Classroom Home Biology ConceptsBiodiveristyEducators Portal Videos Store