Bräckvatten

Bräckt vatten, eller brackvatten, är vatten med högre salinitet än sötvatten men lägre än havsvatten. Förekommer i delar av hav som bara har liten kontakt med vanligt havsvatten men har stora tillflöden av sötvatten – exempelvis Östersjön, Bottenhavet och Bottenviken – samt i estuarier. Bräckt vatten kan också uppstå i vattendrag som har en hög avdunstning, som till exempel de nedre delarna av Jordanfloden.

Bräckt vatten har vanligen en salthalt på mellan 0,03 och 3,5 procent.

 

 

e
 
The Wild Classroom Home Biology ConceptsBiodiveristyEducators Portal Videos Store