Alv & Flod

Alv kallas den del av markprofilen som ligger under matjorden ner till den opåverkade C-horisonten. På plöjd åkermark går gränsen mellan alv och matjord i plogsulan.

 

 

e
 
The Wild Classroom Home Biology ConceptsBiodiveristyEducators Portal Videos Store